Fraktgatan 6, Eskilstuna

Telefon +46 16 16 44 20

Din kompletta leverantör av automationslösningar

Banor för alla behov

100 0017 IMG copy100 0017 IMG copy
100 0017 IMG copy
100 0028 IMG copy100 0028 IMG copy
100 0028 IMG copy
Vi installerar alla typer av bansystem från enklare rullbanor vid småindustrier till bilindustrins mest krävande applikationer. 
Ett bansystem är ett komplett system som måste avpassas exakt i produktionslinjen. Förutom banor och specialanpassade transportlösningar innehåller systemet även kringutrustning så som exempelvis magasin, vändare, lyftbord, vridbord mm. 

Innan installationen gör vi en förstudie utifrån kundens kravspecifikation. Sedan gör vi en layout där vi exempelvis föreslår vilket bansystem som ska användas. Vissa applikationer kräver paletter för att kunna transportera detaljerna och andra detaljer kan man med fördel köra direkt på t ex stålkedja. Därefter konstruerar och tillverkar vi bansystemet och förser det ofta med en PLC-styrning. Slutligen installerar vi hela anläggningen och provkör den tillsammans med beställaren.

Våra bansystem kommunicerar ofta med annan kringutrustning så som robotar, svarvar, fräsmaskiner mm. vilket ställer höga krav på grundlighet i valet av anläggningens skyddsutrustning och kan förklara när en ljusbom är att föredra framför ett skyddsstaket eller när en ljusridå bör installeras. Likaså framhåller vi säkerheten i den utbildning som vi utformar för varje nyinstallerad anläggning. 
Som specialister på bansystem vet vi att varje anläggning är unik. Det gör att vi kan engagera oss helhjärtat i varje nytt uppdrag.